Terrewah Farm

Kangaroo Valley, New South Wales, Australia